Bild & form

 • Bild och form, 100 p
 • Konstarterna och samhället, 50 p
 • Kultur- och idéhistoria, 100 p
 • Estetisk kommunikation 1 & 2, 200 p

Akvarellmålning – Akrylmålning – Oljemålning – Torr- och oljepastell – Skissteknik – Kol, tusch och blyerts – Färglära – Bildkomposition – Perspektiv och djupillusion – Bildanalys – Linoleumtryck – Studium av äldre kulturepoker, modernismen och samtidskonsten – Arkitekturhistoria – Skulptur i gips, lera och lättbetong.

Samarbete med Kalmar Konstmuseums utställningar

Du börjar med att utforska olika material och tekniker. Du bekantar dig med teori och praktiska metoder genom omfattande experimentellt arbete i skolans bildsal, under ledning av en van konstlärare. Du blir väl förtrogen med äldre och den moderna konstens historia och aktuella konstströmningar. När du går in i fördjupningskurserna, väljer du själv inriktning vad gäller teknik och tillvägagångssätt för att visuellt genomföra dina idéer och experimentellt söka efter dina personliga uttrycksformer, i grupp eller individuellt.

Undervisningen i ämnet bild ska ge dig förutsättningar att utveckla:

 • Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.
 • Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
 • Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.
 • Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.
 • Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.
 • Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
 • Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området.