Eurytmi

 • Eurytmi 1, 100 p
 • Eurytmi 2, 100 p
 • Eurytmi 3, 100 p
 • Eurytmi 4, 100 p

Rörelseuttryck – Gester – Interaktion – Kommunikation – Sensibilitet
Konstnärliga rörelsemöjligheter – Sceniskt framförande – Koreografi

Eurytmi tar upp de teman som finns i kursplanen, övar och bearbetar det i rörelse. Du skolar förmågan att på ett flexibelt och förnimmande sätt uttrycka själsliga upplevelser med kroppen. Genom arbetet med koreografier av poesi, prosa och musik skapar du dig ett fördjupat estetiskt förhållande till litteratur och musik. Det är en process som berör hela människan och som stödjer din språkliga och musikaliska utveckling. Genom att arbetet sker i grupp, koncentrerar du dig på den egna rörelsen samtidigt som du utvecklar förmågan till att förnimma hela gruppens rörelse. Ömsesidiga sociala processer är en kvalitet som du utvecklar på många sätt och nivåer genom eurytmin.

Undervisningen i ämnet eurytmi ska ge dig förutsättningar att utveckla:

 • Förmåga att iaktta lexikala, språkliga och musikaliska rörelser och gester samt att använda eurytmiska grundelement.
 • Förmåga att utveckla och gestalta autentiska rörelser och gester i multimodal gestaltning.
 • Förståelse av principerna för eurytmiska grundelement i relation till utforskning av rörelsemöjligheter och konstnärliga uttryckssätt.
 • Förmåga att interagera med andra, ta ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet samt att välja och förhålla sig till olika former av instruktioner.
 • Kunskaper om eurytmiska genrer.
 • Förmåga att omsätta idéer och intentioner i gestaltning och sceniskt framförande.
 • Kunskaper om eurytmiska yrkesroller.
 • Förmåga att kommunicera med publik.
 • Förmåga att analysera, samtala om och reflektera över egna och andras gestaltningar och rörelseuttryck.