Konsthantverk

  • Konsthantverk 1, 100 p
  • Konsthantverk 2, 100 p

Silversmide – Kopparsmide – Keramik – Träslöjd – Textilt skapande – Stenhuggning – Skulptur

Du får möjlighet att bekanta dig med en mångfald av processer och material och får utveckla dina egna praktiska kunskaper genom handledning av kompetenta lärare och konstnärer.

konst kalmar hantverk 2 konsthantverk kalmar

Undervisningen i ämnet konsthantverk ska ge dig förutsättningar att utveckla:

  • Kunskaper om materialens och hantverkens historiska utveckling samt deras betydelse för människans utveckling.
  • Färdigheter i att utföra hantverksmässigt arbete i olika material.
  • Färdigheter i att använda verktyg och bearbetningsmetoder.
  • Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.
  • Kunskaper om materialens bearbetningsmetoder och användningsområden.
  • Förmåga att reflektera kring materialkvalitet i relation till de olika arbetsuppgifterna.
  • Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och resultat.
  • Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.