Musik

 • Musik, 100 p
 • Körsång, 100p
 • Scenisk gestaltning 1, 100p

Gitarr – Sång – Ensemblespel – Konserter – Stage – Presence – Bas – Mandolin – Ukulele – Piano/Keyboard – Singer/Songwriting – Trummor/Percussion – Irländsk Folk Musik – Rockmusik – Popmusik – Musik i dans och teater – Musikteori – Musikharmoni – Musik i film

Du får grundläggande instrumentala och vokala färdigheter genom framförallt ensemblespel och Songwriting. Flera chanser ges till interna uppspelningar och konserter varje termin. Du läser även musikhistoria, med stilstudier och inblickar i såväl klassisk som modern rock- och Folkmusik.

musik3-1 musik3-2

Undervisningen i ämnet musik ska ge dig förutsättningar att utveckla:

 • Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck.
 • Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.
 • Förmåga att improvisera.
 • Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling.
 • Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård.
 • Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper.
 • Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik.
 • Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.
 • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser till och med 1900-talets populärkultur.
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel musik samt inom olika former av ungdomskultur.