Om skolan

Dag Hammarskjöld Gymnasiet är en del av Kalmar Waldorfskolan, som firade sitt 30-års-jubileum 2014. Vi är en spännande skola, där upplevelser står i centrum. Du som elev är med i en skapande process, som är olikt andra skolor. Vi vill erbjuda dig mer än vad läroböcker kan ge. Din personlighet är en viktig del i arbetet – i många ämnen skapar du dina egna läromaterial, som både fylls av kunskap och estetiskt tilltalande illustrationer. Lärarnas föreläsningar hjälper dig att utveckla ditt kunnande. Vi vill vara ett alternativ till de stora gymnasieskolorna, genom att satsa på kvalité i undervisning och studiematerial. Vi undervisar i mindre grupper med hög lärartäthet, där det finns gott om personliga möten och individuell vägledning. Skolan ligger i södra Kalmar, nära till centrum, havet och naturen. Vackra stränder finns både i Kalmar och på andra sidan Ölandsbron.

Waldorf i världen

Det finns idag runt 1000 Waldorfskolor i ca. 60 länder över hela världen, varav ett 40-tal i Sverige. Det specifika med Waldorfskolorna i Sverige är att de följer de nationella kursplanerna inom GY 2011, men också den för alla Waldorfskolor gemensamma läroplanen och metodiken.

Waldorfpedagogik

Den alternativa pedagogiken är religiöst och politiskt obunden. Veckoschemat läggs delvist upp i block, där varje ämne behandlas tre veckor i taget, något som gör undervisningen mer sammanhängande och lättare att ta till sig. Pedagogiken gör att man kan öva alla sina kompetenser – varje dag innehåller konstnärliga och praktiska inslag, såväl som naturvetenskapliga och humanistiska. Bildningsidealet är starkt och målet med den Waldorfpedagogiska skolgången är att ge eleverna redskap att utvecklas till fritt tänkande självständiga individer med stora valmöjligheter inför det framtida yrkesvalet.