Elevhälsan

Elevhälsan är en del i elevernas och lärarnas vardag. Elevhälsan består av specialpedagoger, speciallärare, läke-eurytmist, rektor, psykolog, kurator, skolläkare och skolsköterska. Detta medför att de elever som uppmärksammar svårigheter och är i behov av hjälp, får sin situation belyst ur en mängd olika professioner och där ett helhetstänkande på eleven sätts i fokus. Genom detta helhetstänkande effektiviseras de åtgärder som sätts in till rätt plats och person.