• Estetiskt arbete

Estetiska programmet

Dag Hammarskjöld Gymnasiet utgår från Waldorfpedagogikens idé, i vilken konst- och hantverksämnen kompletterar och balanserar upp de teoretiska ämnena.
Vårt Estetiska program innefattar kreativa kurser, så som drama, eurytmi, musik, bild, skulptur, keramik, silversmide och breddande humanistiska ämnen såsom litteratur-, musik- och konsthistoria. Tillval av psykologi, filosofi och moderna språk, samt högre kurser i matematik och biologi är möjliga. Stor vikt läggs vid det egna skapandet där du får utveckla dina förmågor genom ett konstnärligt arbete inom bild, musik och hantverksämnen, under ledning av kompetenta pedagoger och konstnärer.

Studietiden avslutas med en arkitektur- och kulturhistorisk resa i Europa.

Studier på estetiska programmet förbereder dig för högskola och universitet inom en mängd områden, inte bara konstnärliga.

Efter studierna kan du t.ex. bli:
Arkitekt, inredningsarkitekt, lärare, förskollärare, designer, scenograf, bildpedagog, fotograf, filmare, journalist, dansare, koreograf, skådespelare, regissör, musiker, fritidspedagog, och mycket mer!

Poängplan