Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val är till för dig som är obehörig till nationella program i och tänkt att ge dig de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett nationellt program. Det innebär att du behöver läsa och få betyg i ett antal ämnen från grundskolan. Det nationella program som utbildningen är inriktad på är Estetiska program.

Du följer de flesta kurserna på ditt valda program samtidigt som du läser de kurser som saknas för behörighet.