Naturvetenskapliga programmet med estetisk inriktning

Vårt naturvetenskapliga program handlar inte bara om att sitta i skolbänken, utan ger dig även många upplevelser i form av experiment, laborationer, fältstudier och hantverksarbete.

På vår skola får du studera teoretiskt, praktiskt och konstnärligt. Du får estetiska kurser samtidigt som du får behörighet i naturvetenskap. Naturvetenskapliga program har berikats med konstnärliga uttryck, allmänbildade ämnen och en arkitektur- och kulturhistorisk resa i Europa.

Vi lägger även stor vikt vid förmågan att använda matematiken i naturvetenskapliga och andra sammanhang. Utbildningen motsvarar gymnasieskolans naturvetenskapliga program.

Poängplan (pdf)