Schoolsoft

SchoolSoft är ett modernt, webbaserat system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Du håller dig uppdaterad via internet, enkelt och bekvämt.

I SchoolSoft har du tillgång till bland annat:

  • Lektionsplaneringar, uppgifter och läxor
  • Provschema och resultat
  • Närvarorapportering och frånvaroanmälan
  • Kursmatriser och omdömen
  • Individuella studieplaner
  • Betyg
  • Nyheter och meddelanden
  • Utskrifter av schema och grupplistor
  • Styrdokument & länkar

PDF med instruktioner om hur du kommer igång med Schoolsoft app