Studier

Du får en kunskapsgrund som leder mot grundläggande behörighet till högre studier och en bred kompetens till arbetslivet. Dag Hammarskjöld Gymnasiets undervisning vilar på Waldorfpedagogikens grund, en studievänlig undervisningsmetod som är utvecklad för att ge dig en positiv och uttrycksstark studieupplevelse. Studiemetoden innebär bland annat att teoretiska ämnen läses på förmiddagen, medan de praktiska eller estetiska ämnena läggs på eftermiddagen. Många av kurserna studeras i block istället för i ett uppsplittrat veckoschema. Detta underlättar överblick, fördjupning och engagemang. Teoretiskt arbete kombineras alltid med det praktiska.

Utbildningen är på många sätt högskoleförberedande i sin utformning. Undervisningen styrs inte bara av färdiga läromedel, utan består av en mångfald av olika metoder såsom lärarens undervisning, självstudieuppgifter, grupparbeten och konstnärlig bearbetning. Genom att föra egna anteckningar till lärarens föreläsningar och att arbeta självständigt med konstnärliga, skriftliga och muntliga redovisningsmetoder blir övergången till högre studier enkel. Praktiska färdigheter, tillsammans med utvecklade tal- och skrivförmågor förbereder dig även inför det professionella yrkeslivet.

Att skapa sina egna, konstnärligt bearbetade läroböcker, är en given del av vår pedagogik.

Om detta kan du läsa mer under fliken ”Periodläsning”.