Periodläsning

Du läser olika ämnen i block, så väl de mer teoretiska som de konstnärliga, hantverksmässiga. De första två timmarna varje morgon ägnas åt den s.k. periodundervisningen. Du läser då ett av ditt programs olika ämnen under flera veckors tid, såsom estetisk kommunikation, konstarterna och samhället, naturkunskap, historia och samhällskunskap. Den längre s.k. periodläsningen ger dig ett fördjupat förhållande till det studerande ämnet. Arbetssätt och redovisningsformer varierar, men utgår oftast i från dina egna producerade texter och illustrationer. Framställandet av de egna arbetsböckerna gör dig aktiv och delaktig – ett effektivt sätt att befästa dina kunskaper på. Morgonperiodens mer teoretiska teman förenas och bearbetas under eftermiddagens pass med mer praktiskt/konstnärligt arbete, så som exempelvis estetiska och hantverksorienterande ämnen inom ditt val.