Arkitekturresa

  • Kultur- och Idéhistoria, 100 p

Kultur- och idéhistoria – Epok- och genrekunskap – Estetik – Skapandets villkor – Arkitektur- och teknikutveckling – Kreativa miljöer – Idéströmningar – Historiens händelser – Upplev arkitekturhistoria!

Under arkitekturresan fördjupar vi oss i hur Europas arkitektur, sett ut genom olika epoker och kulturer. Före resan bygger du upp förkunskaper i ämnet Kultur- och idéhistoria under ett block på morgonperiodstid. Sen får du på plats och ställe ute i Europa uppleva hur historiens händelser präglat människans förhållande till byggkonsten. Från tiden då det inte fanns arkitekter fram tills idag, där det finns många arkitekter som vill bygga helt banala byggnader som inte är till för att vi ska trivas i, utan för att vi ska konsumera. Du kommer se arkitektur som vill skapa uppmärksamhet och sätta staden i fråga på kartan.

Arkitektur är mycket viktigt för människans välmående. Vi befinner oss i den nästan hela tiden, alltså påverkar den oss. Vi kan uppleva lugn, harmoni, stimmighet, oro, klaustrofobi, tomrum, glädje, o.s.v. genom arkitekturen.

Undervisningen i ämnet kultur- och idéhistoria ska ge dig förutsättningar att utveckla:

  • Kunskaper om kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt om vanliga epok- och genrebegrepp.
  • Förmåga att sätta in den kultur- och idéhistoriska utvecklingen i ett större sammanhang samt att resonera kring hur olika skeenden har påverkat och påverkar idéhistorien och konstarternas utveckling.
  • Kunskaper om kulturbegreppets olika innebörder och centrala tankegångar inom estetiken.
  • Kunskaper om de olika konstarternas särskilda uttrycksmedel samt om konstarternas samspel med varandra, med teknikutvecklingen och med det omgivande samhället.
  • Kunskaper om vad som har kännetecknat och kännetecknar kreativa miljöer samt om skapandets villkor för olika grupper.
  • Förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier.