Vår vision

  • Dag Hammarskjöld Gymnasiet är det kreativa kunskapsgymnasiet, där du som elev blir sedd och respekterad i din utveckling till en fri världsmedborgare som är med och förändrar världen. Du kan göra skillnad!
  • Vi ser waldorfpedagogikens grunder i metodik och kursplan som ett verktyg som bidrar till elevernas lärande och utveckling samt inspirerar till meningsfulla sociala sammanhang och kärlek till livet.
  • Vi ser lärandet som en process där undervisningen genomsyras av kreativa impulser och ämnesövergripande frågeställningar. Hela människan går i skolan: tanke, känsla och vilja.
  • Vi har närvarande och engagerade lärare som arbetar utifrån en gemensam värdegrund och pedagogisk idé i en tydlig organisation, präglad av tillit, delaktighet och ansvar.
  • Tillsammans strävar vi för att förverkliga en hållbar värld. Det kommer till uttryck i vårt dagliga engagemang för miljö och sociala impulser i vår närhet och internationellt, samt i dialog med lokala och globala aktörer.